Algemene voorwaarden Bauke Visser Watersport

Wij willen er graag u op attenderen dat voor al onze sloepen de volgende algemene voorwaarden gelden:

1. Na ontvangst van deze overeenkomst zal huurder aan de verhuurder,
BaukeVisserWatersport.nl, aan gestelde betalingen voldoen;

2. Voor vertrek vanaf huurlocatie wordt van de huurder verwacht dat een eenmalige machtiging wordt ondertekend voor een borgsom per boot a € 250,- voor eventuele schade of vermissing van onderdelen tijdens de huurperiode;

3. De door huurder ondertekende éénmalige machtiging wordt na controle van de boot vernietigd of geïncasseerd bij gebleken schade, zulks ter redelijke beoordeling van de verhuurder. Eventuele aanspraken op schadevergoeding door BaukeVisserWatersport.nl worden door deze betaling teniet gedaan. De boten zijn verzekerd alleen op de binnenwateren;

4. Huurder is verplicht het gehuurde zorgvuldig te behandelen, en bij inlevering van de boot schoon en ongeschonden af te leveren. Ook wanneer de boot tijdens de huurperiode afgemeerd ligt. Alle schade welke door of vanwege de huurder of diens medegebruikers is aangebracht, dient aan BaukeVisserWatersport.nl te worden gemeld. Zie artikel 3;

5. BaukeVisserWatersport.nl is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel, of verlies van goederen van huurder of diens medegebruikers tijdens de huurperiode;

6. De boten moeten aan het einde van de huurperiode voor een dagvaart voor 18.00 uur worden ingeleverd, wanneer dit niet gebeurt wordt de borgsom ingehouden;

7. U loopt het risico dat het op de huurdag of -dagen slecht weer is. Slecht weer (bij aanhoudende regen en boven windkracht 6) is voor BaukeVisserWatersport.nl geen reden tot annulering van uw reservering. U mag de boot wel kosteloos omboeken naar een nieuwe datum, zulks in overleg te bepalen met de verhuurder;

8. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de huurder blijft de huurder een deel van de huurprijs verschuldigd, afhankelijk van het tijdstip van de annulering:
• vanaf huurcontractdatum tot begin huurperiode: 50%;
• tijdens de huurperiode: 100%;

9. Wanneer er geen betaling ontvangen is voor 12.00 uur op dag van het gehuurde vaartuig voor een dagvaart dan behoudt BaukeVisserWatersport.nl het recht om de boot opnieuw te verhuren;

10. Reserveringen moeten te allen tijde binnen 48 uur na de boeking betaald worden. Indien hieraan niet wordt voldaan behoudt Bauke Visser Watersport zich het recht voor om de reservering te annuleren;

11. Indien BaukeVisserWatersport.nl niet het overeengekomen vaartuig kan leveren, maar een gelijkwaardig alternatief biedt, dan dient de huurder dit te accepteren;

12. De huurder van een van onze sloepen dient minimaal 21 jaar oud te zijn en dient zich tevens te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs voor vertrek vanaf huurlocatie;

13. BaukeVisserWatersport.nl behoudt zich het recht voor het uitvaren van boten te verbieden wanneer er zich aan boord geen persoon bevindt “die in staat is het roer bekwaam te kunnen bedienen“;

14. Bij windkracht 6 of hoger mag niet gevaren worden. Indien de huurder zich niet aan deze regel houdt, dan is eventuele schade voor rekening van de huurder;

15. Er mogen met de gehuurde boot geen andere boten gesleept worden;

16. Op zon- en feestdagen VERTREK van verhuurlocatie vanaf 10.00 uur;

17. Voor het meenemen van huisdieren dient u vooraf met BaukeVisserWatersport.nl contact opnemen voor geschiktheid c.q. toestemming